Om jag blir arbetslös

Om du blir arbetslös, är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet senast under första dagen av din arbetslöshet. Registrera dig som arbetssökande gör du via länken E-tjänster för arbetssökande.  En förutsättning för att kunna beviljas utkomstskydd är att du är registrerad som arbetssökande.

Information om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från Aaria hittar du på Aarias hemsida.  Övrig kontakt med Aaria går via TÅLC.

Du behöver även söka om befrielse från att betala medlemsavgift till TÅLC under arbetslöshetstiden. Här hittar du ansökan för  Befrielse-ansökan.

Om du inte ansökt om befrielse från medlemsavgift och inte erlagt medlemsavgift under sex månader kan du enligt stadgarna uteslutas ur föreningen genom styrelsebeslut.