Medlemskap

Villkoret för att erhålla inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet är att du är medlem i en arbetslöshetskassa. Fackligt organiserade personer har i allmänhet samtidigt anslutit sig till en arbetslöshetskassa. Om du ansluter dig till TÅLC blir du medlem i Arbetslöshetskassan Statia