Styrelsen

TÅLCs styrelse sammanträder ungefär en gång per månad förutom under sommarmånaderna då ett längre uppehåll görs. Ordförande, ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter väljs på höstmötet för 2 år i sänder. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt inom sig eller utom styrelsen andra funktionärer.

Styrelsen för 2024 består av:

Susann Råstedt, ordförande, Ålands Yrkesgymnasium

Marica Bomanson-Österlund, vice ordförande, AMS

 Linda Schrey, kassör, finansavdelningen

Ulrica Dahlberg, sekreterare, Ålands yrkesgymnasium

Åsa Karlsson, finansavdelningen

Birgitta Sjöberg, ÅHS

Marina Eriksson, lagtinget

Anette Rumander, utbildnings– o kulturavdelningen

Birgitta Ahlqvist, ÅHS

Sofia Smeds, ÅMHM

Roger Henriksson, regeringskansliet


Suppleanter är

Jill Gripenberg, ÅMHM

Hans Lindfors, ÅHS

Marina Wikstrand-Andersson, lagtinget

Caterina Mavilia, regeringskansliet

Jessica Andersson - AMS

Ida Sandström, Ålands polismyndighet