Förtroendemän

Förtroendemän har en viktig uppgift inom TÅLC. De ska hjälpa och stöda medlemmar vid t ex oklarheter när det gäller arbetsvillkor. Förtroendemännen känner till tjänstekollektivavtalet och vet vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetstagare har. Förtroendemännen sitter med i samarbetskommittéerna.

TÅLCs förtroendemän är

Centralförvaltningen

Carola Boman, fastighetsverket

Sara Alopaeus, näringsavdelningen

ÅHS

Linda Mattsson

Carola är huvudförtroendeman och bistår även de övriga förtroendemännen.