Historia

Hur det började

Tjänstemännen i centralförvaltningen kallades till ett informations- och diskussionsmöte i stadshusets foaje den 12.3.1975, med anledning av den kommande landskapslagen om tjänstekollektivavtal. På mötet utsågs en arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för att bilda en fackförening. Våren 1975 arbetade gruppen fram förslag till stadgar, och i september samma år förberedes ett möte för att bilda en fackförening. Mötet hölls den 13.10.1975, ajournerades och fortsatte den 30.10.1975, varvid föreningen bildades. Föreningen fick namnet Tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsstyrelses centralförvaltning, TÅLC. Dåvarande chef för arbetsförmedlingen, Jarl Lindqvist valdes till ordförande.
Föreningen registrerades under 1977 och vid årsmötet 1978 fick föreningen sin första ordinarie styrelse. Vid årsmötet 1979 efterträddes Jarl Lindqvist av Magnus Westling som ordförande. Magnus verkade som ordförande fram till 1988 då Alf (Affe) Åkerholm övertog posten. Affe satt sedan som ordförande fram till 2000, då han gick i pension.
Tålcs ordförande
Jarl Lindqvist 1975-1979
Magnus Westling  1980-1988
Alf (Affe) Åkerholm 1989 -2000
Yvonne Aspholm 2001 – 2015
Sara Alopaeus 2016 – 2019
Marica Bomanson-Österlund 2020 – 2023
Susann Råstedt 2024 -

Strejk

Under 1980 varslades om strejk p.g.a. kravet om lön enligt dyrortsgrupp I efter att en undersökning om konsumentpriserna utvisat att Åland var dyrare än Helsingfors. Strejken inleddes 8.9.1980 och varade till den 14.9.1980 och omfattade ett sextiotal tjänstemän.

TÅLCE-BO

Föreningen hade enda sedan starten önskat ett fritidsområde med tillhörande byggnad. I april 2019 skrevs ett arrendekontrakt i Kastelholm, och man beslöt att bygga en stuga på tomten. Det arrenderade området låg vid inloppet till Färjsundet. Tanken var att stugan skulle användas för föreningens sammankomster och att föreningens medlemmar skulle kunna hyra den under sommaren. I september 1991 hölls taklagsfesten och hösten 1992 stod stugan färdig. I september 1993 hölls invigningsfesten.
Stugan såldes under 2016.

Lägenhet

Istället för att fondera pengar har TÅLC köpt en lägenhet som hyrs ut till TCÅ.

www.talc.ax

Under 2016 beslöts att bygga en hemsida för TÅLC. Under verksamhetsåret 2017 publicerades www.talc.ax

Arbetslöshetskassan Aaria
Medlemmar i TÅLC har tidigare varit medlem i arbetslöshetskassan Statia. Den 1.1.2021 fusioneras Statia med privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och arbetslöshetskassan JATTK. Namnet på den nya kassan blir Aaria.