Blanketter

Medlemsansökan

Styrelsen i TÅLC beslutar om antagande av nya medlemmar. Medlemsansökan gäller från den dag då föreningen har fått din ansökan om medlemskap såvida det inte i ansökan framkommer ett senare datum. Om du är medlem i en annan arbetslöshetskassa men ansöker om medlemskap i TÅLC, så behöver du själv avsluta ditt medlemskap i föregående arbetslöshetskassa. Medlemskap i tidigare arbetslöshetskassa behöver upphöra dagen innan anslutning till TÅLC. Om du byter arbetslöshetskassa inom en månad räknas arbets- och medlemskapstid i den föregående kassan till godo.
Observera att man inte kan vara medlem i 2 arbetslöshetskassor samtidigt.
Blanketten skickar du till sekreteraren.

Medlemsansökan-lönefullmakt

Medlemsavgift skall betalas månadsvis, med blanketten medlemsansökan, lönefullmakt godkänner du att lönebokföring månadsvis drar av den av TÅLC fastställda medlemsavgiften från din lön. För närvarande är medlemsavgiften 0,9%.
Blanketten skickar du till sekreteraren.

Befrielse-ansökan

Befrielse från att betala medlemsavgift kan du ansöka om på följande grunder. Arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga på grund av olycksfall, studier, alterneringsledighet, värnplikt och graviditets- och föräldraledighet samt vårdledighet. Avgiften för bibehållande av medlemskap är 7 € per månad och betalas en gång per kvartal.
Befrielse p.g.a. föräldraledighet söks från det att arbetsgivaren inte betalar lön, kolla med din löneräknare hur länge de betalar lön.
Blanketten skickar du till sekreteraren.

Utträde ansökan

På blanketten utträde, ansöker du om utträde ur föreningen. Vid utträde ur föreningen förlorar du alla medlemsrättigheter samt befrias från medlemskapets skyldigheter. Vid utträde skall medlemsavgiften betalas för innevarande kalendermånad
Understödande medlem. En TÅLC-medlem som utträder ur föreningen på grund av pensionering, kan ansöka om att behålla sitt medlemskap i föreningen som understödande medlem förutsatt att medlemskapet är i kraft tills man går i pension. En understödande medlem är inte valbar till någon funktion, men har rätt att delta i föreningens möten utan rösträtt.
Under första året som understödande medlem har man rätt att delta i TÅLC´s aktiviteter samt ta del av medlemsförmåner på samma sätt som tidigare.
Blanketten skickar du till sekreteraren.