Medlemskap

Bli medlem

Du ansöker om medlemskap på blanketten Medlemsansökan samt blanketten Medlemsansökan-lönefullmakt. Ansökan om medlemskaps skickas till sekreteraren. Det är TÅLCS styrelse som beslutar om antagande av nya medlemmar. Som medlem i TÅLC är du även medlem i arbetslöshetskassan Aaria.

Medlemsavgift

På höstmötet 2023 beslöts att medlemsavgiften för år 2024 fortsättningsvis är 0,9 procent.

Du kan ansöka om att bli befriad från att betala medlemsavgift på grund av

 • Arbetslöshet
 • Sjukdom
 • Arbetsoförmåga på grund av olycksfall
 • Studier
 • Alterneringsledighet
 • Värnplikt
 • Moderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Avgiften för bibehållande av medlemskap är fortsättningsvis 7 € per månad för 2024. Avgiften för bibehållande av medlemskap betalas en gång per kvartal

Här hittar du Befrielse-ansökan Blanketten lämnas till sekreteraren.

Har du annan eller tillfällig löneinkomst under den tid du blivit befriad från medlemsavgift från TÅLC måste du betala medlemsavgiften till TÅLC på löneinkomsten (0,9 procent av bruttolönen) Detta för att samarbetet med bl.a. arbetslöshetskassan skall fungera utan problem.

Är du tjänstledig för att kortvarigt jobba någon annanstans kan du fortsättningsvis bibehålla ditt medlemskap, men meddela sekreteraren om detta.

Medlemsrättigheter

Som medlem i TÅLC har du följande rättigheter:

 • rätt till information om föreningens angelägenheter
 • rätt att delta samt rösta vid föreningens möten
 • rätt till ersättning från arbetslöshetskassan
 • rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar samt utnyttja alla andra medlemsförmåner
 • TÅLC har en förtroendemannaverksamhet, dit du som enskild löntagare kan vända dig om du behöver hjälp med oklarheter i anställningsvillkoren.